Hasta Güvenliği
23 Mart 2023

Sağlık hizmeti sunumunda temel prensibimiz, “Önce Zarar Verme” ilkesinden hareketle hastalarımızı sağlık hizmetinden kaynaklı risklerden korumak ve sağlık hizmetinin en güvenli ve nitelikli şekilde sunulmasını sağlamaktır. Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu yaralanma ve ölümlerin ortadan kaldırılması ile bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesi Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmaları yürütülen Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS)’nin temel hedefleri arasındadır.

Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde kalitenin önemli bir konusu olmakla birlikte nitelikli ve kaliteli hizmet sunmanın önemli göstergelerinden biridir. Ülkemizde sunulan sağlık hizmetleri; son teknoloji kullanımı, alt yapı gelişimi ve insan gücü niteliği anlamında gelişmiş batı ülkelerini aratmayacak şekilde hatta birçok alanda da örnek olacak şekilde gelişmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen ve hâlihazırda sağlık kurumlarımızda yürütülen çalışmaların, uluslararası bilimsel literatür ve DSÖ çalışmaları rehberliğinde daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacı ile “Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri” güncellenerek zenginleştirilmiştir. Söz konusu hedefler Bakanlığımızca 14-17 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “VIII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi” kapsamında kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu sayfada “Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri” kapsamındaki 23 hedef doğrultusunda, kanıta dayalı bilgiler ve uzman görüşlerinden faydalanılarak hazırlanan sağlık profesyonellerinin hasta güvenliğinin sağlanması konusunda referans alabileceği önemli kaynaklar ile daire başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen hasta güvenliği ile ilgili önemli bazı çalışmalara ulaşabilirsiniz.