Venöz Tromboemboli ile Mücadele
10 Nisan 2023

Dünyada ve ülkemizde sık görülen, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olan Venöz tromboembolizm hastane ölümlerinin önemli bir kısmının da sebebi olarak bilinmektedir.

Venöz tromboembolizm (VTE), venöz dolaşımda oluşan tüm patolojik trombozların genel adı olarak ifade edilir. En sık alt ekstremite derin venlerinde görülür ve derin Ven Trombozuna (DVT) sebep olur. Daha nadir olarak üst ekstremite, pelvis ve diğer venlerde görüldüğünde ise Pulmoner Embolizme (PE) neden olabilir.  Pulmoner embolizm (PE) VTE'nin yaşamı tehdit eden en önemli bileşenidir.

Hastanede yatmakta olan hastaların tamamında en az bir, yaklaşık olarak %40’ında ise üç veya daha fazla sayıda venöz tromboembolizm riski bulunur. Bu sebeple VTE, önlem alınmadığı takdirde, hastane morbidite ve mortalitesinin en önemli nedenidir. Hastalığın hem kendisinin hem de erken ve geç komplikasyonlarının tanı ve tedavisi oldukça güçtür.

Bu sayfada, hastane ilişkili venöz tromboembolilerin önlenmesine yönelik ülkemiz sağlık profesyonellerine ve SKS çalışmalarına yol gösterici olması amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin dokümanlara ulaşabilirsiniz.