Havayolu Güvenliği
21 Mart 2023

Dünya Sağlık Örgütünün, cerrahi bakım güvenliğini, tüm dünya ülkelerinde kanıtlanmış bakım standartlarına dayanarak sağlamayı amaçladığı “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” projesi kapsamında Bakanlığımız, Sağlıkta Kalite Standartlarında güvenli cerrahi uygulamalarına yer vererek bu projeyi ülkemizde de hayata geçirmiştir.

Daire Başkanlığımız tarafından güvenli cerrahi uygulamalarının ve ilgili sağlıkta kalite standartlarının tüm sağlık çalışanları tarafından daha iyi anlaşılması ve uygulanması için “Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi” oluşturulmuştur. Bu rehberde yer alan “Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi” ile güvenli havayolu yönetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Güvenli havayolu yönetimi, çeşitli nedenlerle hastanın kendi kendine soluk alıp verme işlevini yapamadığı durumlarda havayolu açıklığını sürdürmek amacıyla solunum yollarının yönetimi ve izlenmesi anlamına gelmektedir. Havayolu açıklığının uygun bir yöntemle sağlanması hayati önem taşımaktadır.

Bu sayfada, ülkemiz sağlık profesyonellerine güvenli havayolu yönetimine ilişkin çalışmalarında rehberlik etmek ve SKS setlerinde yer alan konu ile ilgili standartların doğru ve etkin şekilde uygulanmasında yol gösterici olmak amacı ile hazırlanmış dokümanlara ulaşabilirsiniz.