Hastaların Güvenli Transferi
21 Mart 2023

Hasta güvenliğini tehdit eden önemli unsurlardan bir tanesi de hastaların transferidir. Hastaların hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi; hastanın gereksinimlerini karşılanarak, hastanın güvenliğini ve hasta bakımının sürekliliği sağlanarak güvenli bir şekilde yapılmalıdır.

Güvenli bir transfer, “Hastanın en azından transfer öncesi durumuyla gelmesi”, “Transfere bağlı fizyolojik bozulma olmaması”, “Kritik olayların olmaması”, “Ekipman arızasının olmaması” gibi çeşitli amaçlarla tanımlanabilir.

Hasta transferi esnasında hastaların olası zararlardan korunması ve hata olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından “hasta güvenliği” kapsamında, SKS setlerinde yer alan konu ile ilgili standartlara ve uluslararası literatürde yer alan bazı kaynaklara ulaşabilirsiniz.