overlay

SKS El Hijyeni Uygulaması


TEMİZ ELLER GÜVENLİDİR

Hasta güvenliğini tehdit eden sorunların başında hastane enfeksiyonları gelmektedir. Dünyada yapılan yüzlerce çalışmada gösterilmiştir ki; el hijyeni, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesinde en önemli araçtır.  Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de el hijyeni konusunda duyarlılık gittikçe artmakta ve konunun önemini vurgulayan pek çok çalışma ve faaliyet gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde sağlık çalışanlarında bu farkındalığı artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen somut çalışmalardan biri de; el hijyeni konusu ile ilgili standartların Sağlıkta Kalite Standartlarında yer almasıdır. Bu standartlar hazırlanırken DSÖ "Temiz Bakım Güvenli Bakımdır" kampanyasında yer bulan esaslar temel alınmıştır. Hasta ve çalışan güvenliği ve özellikle el hijyeni konusunda bir kültür oluşması için eğitimin de rolü unutulmamalıdır. Bu nedenle Sağlıkta Kalite Standartları ile Hasta ve Çalışan Güvenliği konularında Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından pek çok kongre, eğitim ve sempozyumlar düzenlenerek, çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması hedeflenmiştir.  Özellikle sempozyumlar ile çalışanlarımıza kendi illerinde ulaşarak hasta ve çalışan güvenliğinin temel taşı olan el hijyeni konusunda çalışanlarımızı bilgilendirmemiz mümkün olmuştur.

Bu bölümde DSÖ’nün 2006’da yayınladığı "El Hijyeni Kılavuzu ve Ek"lerinin Türkçe çevirilerini, bu konuda yararlı olabilecek linkleri, "El Hijyeni 5 Endikasyon Kuralı" ile ilgili dans gösterisi videosunu ve Sağlıkta Kalite Standartlarında yer alan el hijyeni uyumunun değerlendirilmesi için yapılacak olan gözlemler ve gözlem sonuçlarının analizinde kullanılabilecek örnek formları bulabilirsiniz. Kurumlara yol göstermek amacıyla hazırlanmış olan El Hijyeni Uyumu Değerlendirme Formu’nun, kullanımı zorunlu olmayıp, gönüllülük esaslıdır. Aynı zamanda DSÖ tarafından 2009 yılında yayınlanan “El Hijyeni Kılavuzu” nun İngilizce versiyonu da burada yer almaktadır.