Hasta Güvenliği Birimi Görev Alanı
07 Nisan 2022

 ● Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi çerçevesinde hasta güvenliği çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak

 ● Sağlık hizmetine bağlı hatalara yol açma olasılığı bulunan tüm risklerin azaltılması yönünde sağlıkta kalite çalışmaları kapsamında standartlar, uygulamalar ve stratejileri belirlemek

 ● Sağlık hizmetleri sunumunda hasta güvenliği uygulamaları ile ilgili ulusal, uluslararası literatürleri tarayıp, güncel ve yenilikçi tasarımları takip etmek

 ● Hasta güvenliğine ilişkin uygulama rehberleri ve özgün uygulama yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamak

 ● Ulusal düzeyde hasta güvenliği bilincini yaymak ve kültürünü geliştirmek için çalışmalar yapmak, kongre ve toplantılar düzenlenmek

 ● Kalite standartları kapsamında hasta güvenliğini sağlamaya yönelik kurumlarda gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetlerini tanımlamak

 ● Ulusal ve uluslararası paydaş kuruluşlar ile işbirliği yaparak hasta güvenliği projelerinin geliştirilmesini sağlamak

 ● Türkiye Hasta Güvenliği Bildirim Sistemi aracılığı ile ulusal düzeyde hasta güvenliğini tehdit eden olayları izlemek, analiz etmek ve raporlamak

 ● Ulusal düzeyde gerçekleştirilen hasta güvenliği faaliyetlerinin çıktı ve sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak