IV. SAS Akreditasyon Çalıştayı Duyurusu
09 Kasım 2016

SAS – Hastane setinin Akredite edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor!!!


Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Seti, sağlık alanında hem uluslararası hem de ulusal düzeyde yapılan kalite çalışmaları ile Dünya Sağlık Örgütü ve ISQua ilkeleri dikkate alınarak ve belirlenen kalite hedefleri doğrultusunda hazırlanmasına yönelik ilk çalıştay yapılmıştı. Bu süreçte bir önceki çalıştayda Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Seti’ne son şekli verilmiş ve paydaşların görüş ve önerilerinin alınması sürecine başlanılmıştı.

Bu kapsamda 13-14 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankara’da SAS-Hastane Çalıştayı’nın ikincisi gerçekleştirilmiştir. Kamu, Özel ve Üniversite hastanelerinden paydaşların katılımı ile Standartlar, Değerlendirme Ölçütleri ve bunlara ilişkin Kılavuzlar değerlendirilmiştir. Değerlendirme; standartların, değerlendirme ölçütlerinin ve kılavuzlarının anlaşılabilirliği, ölçülebilirliği, ele alınan konuyu kapsama durumu, amaca uygunluğu, hastanelerde uygulanabilirliği ve başarılabilir olma durumlarına göre yapılmıştır. Çalıştay’dan elde edilen sonuçlara göre SAS-Hastane çalışmaları hızla devam etmektedir.

Çalışmaların bundan sonraki aşaması, Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Seti’nin hastanelerde hem Değerlendirici gözüyle hem de Kullanıcıların bakış açısıyla ele alınarak pilot çalışmasının yapılması olacaktır. Bu konuda çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir.

Önemle duyurulur…

SAS1SAS2SAS3