SAS Akreditasyonu Kapsamında İlk Çalıştay Hakkında Duyuru
09 Kasım 2016


SAS

ISQua uzmanlarınca yapılan ön incelemede, Sağlıkta Kalite Standartları akreditasyona uygunluk açısından olumlu bulunmuştur. Buna paralel olarak Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)’nın ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.   

Bu kapsamda ISQua ile işbirliği çerçevesinde SKS’nin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 04 Nisan 2013 tarihinde Ankara’da Sağlıkta Kalite Standartları Çalıştayıgerçekleştirilmiştir.

Önemle duyurulur.

AKR