Sağlıkta Akreditasyon
30 Ocak 2023

Türkiye’de Sağlıkta Akreditasyon çalışmalarının temelleri 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan çalışmalara dayanmaktadır. “Nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon” hedefi ile yürütülen bu çalışmaların önemli aşamalarından biri, Bakanlığımızca sağlık kurumlarının akreditasyonunda kullanılacak standart setlerinin hazırlanmasıdır.

Kalite çalışmalarının uluslararası bir kimliğe kavuşmasının gerekliliğinden yola çıkılarak Türkiye’de Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin oluşturulmasına yönelik ilk adımlar 2012 yılı Mayıs ayında atılmıştır. Akreditörlerin akreditörü ISQua (The International Society for Quality in Health Care) ile görüşmeler yapılarak, çalışmalar sonucunda 20 Mart 2013 tarihinde resmi olarak işbirliği süreci başlatılmıştır. ISQua ile yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme çerçevesinde ilk olarak “ISQua International Principles for Healthcare Standards” detaylı olarak incelenmiştir.

Bu kapsamda; ISQua ilkeleri ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355. Maddesinin, h) bendinde yer alan “Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak” ifadesi doğrultusunda;

Türkiye’nin sağlıkta kalite ihtiyaçları,  uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan kalite çalışmaları ve Dünya Sağlık Örgütü ilkeleri dikkate alınarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından” SAS (Sağlıkta Akreditasyon Standartları) hazırlanmıştır.

Aşağıda belirtilen SAS setlerinin ISQua işbirliği ile akreditasyonu sağlanmıştır.

• Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Hastane Seti
• Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Diyaliz Seti
• Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ADSM Seti
• Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Laboratuvar Seti

Bu gelişmeleri takiben, ISQua kurumsal yapı gereklilikleri doğrultusunda Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve akreditasyonu sağlanan SAS Setlerinin 18.10.2015 tarih ve 147 sayılı makam onayı ile kullanım hakkı TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’ne devredilmiştir.

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355. Maddesinin, h) bendinde TÜSEB’e bağlı Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’ne;
• Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde Bakanlığa bilimsel katkı sağlamak,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık kuruluşlarını akredite etmek,
• Uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmaları yapmak,
görevleri verilmiştir.

Dolayısı ile ilgili mevzuat çerçevesinde; Sağlıkta Akreditasyon Setlerinin hazırlanması, gerektiğinde revizyonlarının gerçekleştirilmesi ve yayınlanması faaliyetleri Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı