İletişim Bilgileri
17 Eylül 2021


T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Cad. Bilkent Yerleşkesi No:9 ÇANKAYA/ANKARA
Dergi Web Adresi: www.shgmkalitedb.saglik.gov.tr
Dergi İletişim Web Adresi: https://dergipark.org.tr/ (Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi)
Sorumlu Dil Editörü: Gül HAKBİLEN
Tel : 0312 458 50 16