Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Görev Alanı
06 Eylül 2021

● Sağlık kuruluşlarında görev alan personelin sağlığını, güvenliğini, haklarını ve memnuniyetini esas alan kalite ve akreditasyon standartlarını belirlemek.

● Mevcut kalite ve akreditasyon standartlarında çalışan odaklı gerekli revizyon çalışmalarını yapmak.

● Sağlık kuruluşlarında çalışan personelin sağlıkta kalite standartları kapsamına giren haklarını ve güvenliğini ilgilendiren hususlarda resmi sorulara görüş bildirmek.

● Kalite ve akreditasyon standartları kapsamında çalışanların güvenlik ve memnuniyetini artırmaya yönelik kurumlarda gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetlerini tanımlamak.

● Sağlık hizmeti ile ilişkili olarak yaşanan istenmeyen olayların bildirimi ve raporlanması amacına yönelik oluşturulan ulusal güvenlik bildirim sistemlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi.

● Sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen kalite ve akreditasyon çalışmalarını çalışan güvenliği ve hakları yönüyle değerlendirmek ve izlemek.

● İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi