overlay

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Revizyonu Hakkında...

694 sayılı KHK’nin yayımlanması ile birlikte Merkez ve Taşra Teşkilatlarının yeniden yapılandırılması doğrultusunda “İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi”nde revizyon çalışması başlatılmıştır. Revizyon çalışmaları devam ettiği süre zarfında sistem kullanım dışı olacağından veri girişi yapılmayacaktır. Revizyon sürecinin koordinasyonu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup sistem revizyon sonrası aynı Genel Müdürlük tarafından işletilecektir.

Bu güne kadar yapılan çalışmalara katılan ve katkı veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.

Önemle duyurulur.