Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında Sağlıkta Akreditasyon Standartları-ADSM/H Setine Yönelik Görüş ve Öneri Bildirilmesi
07 Ağustos 2017

“Sağlıkta Akreditasyon Standartları-ADSM/H” Setine İlişkin Görüş ve Öneri Platformu Açılmıştır…


Genel Müdürlüğümüzce, sağlık hizmetinin tüm aşamalarında kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri”için hazırlanan Sağlıkta Akreditasyon Standartları’nın (SAS ADSM/H Seti) ISQua tarafından akredite edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda toplam 7 boyutta, 31 bölüm, 50 standart, 196 değerlendirme ölçütü ve kılavuzlardan oluşan SAS – ADSM/H Seti taslak çalışmasıtamamlanmıştır.

Bu çerçevede, oluşturulan standartlara ilişkin paydaşların görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir. Kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerini “SAS ADSM/H Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmelerini rica ediyoruz.

Kurumsal olarak;

  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve Hastaneleri(ADSH), 
  • Diş Hekimliği Fakültesi Hastaneleri,
  • Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve Hastaneleri(ADSH), 
  • Sivil Toplum Kuruluşları,
  • İl Sağlık Müdürlükleri,

Bireysel olarak;

 Sağlık Yöneticileri
  Sağlık Çalışanları
  
Akademisyenler
  
Hasta Hakları Çalışanları
  
Hasta ve Hasta Yakınları

ve sağlık alanında çalışan tüm diğer paydaşların bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde yapacakları katkıları özellikle önemsiyoruz.

Görüş ve önerilerinizi Platform üzerinden 26.03.2014-03.04.2014 tarihleri arasında iletebilirsiniz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı