Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSM/H Seti Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.
07 Ağustos 2017

Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSM/H Seti Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi…


15-16 Nisan 2014 / Ankara

Bakanlığımız tarafından yürütülen sağlıkta kalite ve akreditasyon çalışmaları kapsamında “Sağlıkta Akreditasyon Standartları Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi (SAS ADSM/H) Seti” geliştirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

SAS ADSM/H Seti, sağlık alanında hem uluslararası hem de ulusal düzeyde yapılan kalite çalışmaları ile Dünya Sağlık Örgütü ve ISQua ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

SAS ADSM/H Taslak Setine ilişkin “SAS-ADSM/H Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden bireysel ve kurumsal düzeyde pek çok görüş ve öneri alındıktan sonra 15-16 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara’da “SAS-ADSM/H Seti Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastaneleri ile Diş Hekimliği Fakültelerinden paydaşların katılımı ile Standartlar, Değerlendirme Ölçütleri ve bunlara ilişkin Kılavuzlar değerlendirilmiştir. Değerlendirme; standartların, değerlendirme ölçütlerinin ve kılavuzlarının anlaşılabilirliği, ölçülebilirliği, ele alınan konuyu kapsama durumu, amaca uygunluğu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Hastanelerinde uygulanabilirliği ve başarılabilir olma durumlarına göre yapılmıştır. Çalıştay’dan elde edilen sonuçlara göre SAS-ADSM/H çalışmaları hızla devam etmektedir.

Önemle duyurulur…