Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında "SAS Diyaliz Seti'ne" Yönelik Görüş ve Öneri Bildirilmesi Hakkında
07 Ağustos 2017

Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında “SAS Diyaliz Setine” Yönelik Görüş ve Öneri Bildirilmesi Hakkında


Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Akreditasyon çalışmaları kapsamında SAS Diyaliz Seti Standartlarının ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda SAS Diyaliz Setinde yer alan standartlara ilişkin paydaşların görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir.   

Bu çerçevede kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların hem mevcut standartlara yönelik görüş ve önerilerini, hem de yeni standart önerilerini “SAS Diyaliz Seti Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmelerini rica ediyoruz.

Kurumsal olarak;

  • Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesindeki Diyaliz Merkezleri/Üniteleri
  • Üniversite Hastanelerine Bağlı Diyaliz Merkezleri
  • Özel Diyaliz Merkezleri 
  • Türk Nefroloji Derneği
  • Diyaliz Hekimleri Derneği
  • Kurumsal Özel Diyaliz Merkezleri Derneği (DİADER)
  • Anadolu Böbrek Vakfı
  • Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD)
  • Türk Böbrek Vakfı 
  • Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği
  • Bağımsız  Diyaliz  Merkezleri Derneği (DİYAMER)
  • Böbrek Hasta Hakları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (BÖHAK)
  • Diyaliz Hastaları Derneği
  • Diğer Sivil Toplum Kuruluşları
  • İl Sağlık Müdürlükleri 

Bireysel olarak;

  • Kurum Yöneticileri,
  • İl Kalite Koordinatörlük Çalışanları,
  • Kalite Değerlendiricileri,
  • Kalite Yönetim Direktörleri,
  • Bölüm Kalite Sorumluları, 
  • ve tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde yapacakları katkıları özellikle önemsiyoruz.

Görüş ve önerilerinizi Platform üzerinden 22.09.2014 2014 ile 29.09.2014 tarihleri arasında iletebilirsiniz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı