Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında "SAS Laboratuvar Seti'ne" Yönelik Görüş ve Öneri Bildirilmesi Hakkında!!!
07 Ağustos 2017

Akreditasyon Çalışmaları Kapsamında “SAS Laboratuvar Setine” Yönelik Görüş ve Öneri Bildirilmesi Hakkında


Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Akreditasyon çalışmaları kapsamında SAS Laboratuvar Seti Standartlarının ISQua (The International Society for Quality in Health Care) tarafından akredite edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştır.

Bu kapsamda SAS Laboratuvar Setinde yer alan standartlara ilişkin paydaşların görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir.   

Bu çerçevede kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların hem mevcut standartlara yönelik görüş ve önerilerini, hem de yeni standart önerilerini “SAS Laboratuvar Seti Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmelerini rica ediyoruz.

Kurumsal olarak;

 • THSK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları D.B.
 • THSK Halk Sağlığı Laboratuvarları D.B.
 • İl Sağlık Müdürlükleri
 • Tıbbi Laboratuvarlar
 • Hastaneler
 • Türk Biyokimya Derneği
 • Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
 • Türk Klinik Biyokimya Derneği
 • Patoloji Dernekleri Federasyonu
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
 • Türkiye Parazitoloji Derneği
 • Diğer Sivil Toplum Kuruluşları

Bireysel olarak;

 • Laboratuvar Uzmanları
 • Kurum Yöneticileri
 • İl Kalite Koordinatörlük Çalışanları
 • Kalite Değerlendiricileri
 • Kalite Yönetim Direktörleri
 • Bölüm Kalite Sorumluları

ve tüm sağlık çalışanlarının bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde yapacakları katkıları özellikle önemsiyoruz.

Görüş ve önerilerinizi, Platform üzerinden en geç 10 Nisan 2015 tarihi, saat 14:00’a kadar iletebilirsiniz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

  Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı