SAS-Hastane Setinin Geliştirilmesi ve Akreditasyonu Sürecinin İlk Aşaması Tamamlanmıştır
07 Ağustos 2017

SAS – Hastane Setinin geliştirilmesi ve akreditasyonu sürecinin ilk aşaması tamamlanmıştır.

 

Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin akreditasyonu için hazırlanan programın birinci etabını SAS Hastane setinin akreditasyonu oluşturmaktadır.  Bu amaçla başlatılan çalışmalar sonucunda SAS-Hastane Setinin geliştirilmesi ve akreditasyonu için ilk aşama başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.  Gelinen noktada, büyük bir emek sonucunda çalışmaları tamamlanan Sağlıkta Akreditasyon Standartları – Hastane Seti ile yine bu kapsamda hazırlanan ISQua Ön Raporu, akreditasyon takvimine uygun olarak teknik inceleme amacıyla ISQua’ya gönderilmiştir. ISQua tarafından yapılan geri bildirimde standartların akreditasyonu için hazırlanan raporun ISQua akreditasyon kriterlerini çok büyük bir oranda karşıladığı bildirilmiştir. Yapılan geri bildirim doğrultusunda Ağustos ayı sonunda ISQua’ya gönderilecek olan Final Raporunun hazırlanması için hazırlıklar başlatılmıştır.

Bu aşamaya kadar çalışmalarımıza katkı sağlayan Kamu Kurumları, Özel Sağlık Kurumları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm diğer kurumsal paydaşlarımız ile sağlıkta kaliteye gönül veren tüm bireysel paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Akreditasyon sürecine ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.

SAS- Hastane Seti Giriş Bölümü