"SAS Akreditasyon Standartları-Hastane" Setine İlişkin Görüş ve Öneri Platformu Açılmıştır
07 Ağustos 2017

“Sağlıkta Akreditasyon Standartları-Hastane” Setine İlişkin Görüş ve Öneri Platformu Açılmıştır…

SAS RESİM

Genel Müdürlüğümüzce, sağlık hizmetinin tüm aşamalarında kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan Sağlıkta Akreditasyon Standartları’nın (SAS)ISQua tarafından akredite edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.  Bu kapsamda toplam 7 boyutta, 34 bölüm, 58 standart, 240 değerlendirme ölçütü ve kılavuzlardan oluşan SAS – Hastane Seti taslak çalışması tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, oluşturulan standartlara ilişkin paydaşların görüş ve önerilerinin alınması büyük önem arz etmektedir.  Kurumsal ya da bireysel olarak tüm paydaşların görüş ve önerilerini “SAS Görüş ve Öneri Platformu” üzerinden iletmelerini rica ediyoruz.

Kurumsal olarak;

 • İlgili Kamu Kurumları
 • Hastaneler (Kamu, Özel, Üniversite)
 • Uzmanlık Dernekleri
 • Meslek Örgütleri

Bireysel olarak;

  • Sağlık Yöneticileri
  • Sağlık Çalışanları
  • Akademisyenler
  • Hasta Hakları Çalışanları
  • Hasta ve Hasta Yakınları

ve sağlık alanında çalışan tüm diğer paydaşların bilgi ve tecrübeleri çerçevesinde yapacakları katkıları özellikle önemsiyoruz.

Görüş ve önerilerinizi Platform üzerinden 10-19 Haziran 2013 tarihleri arasında iletebilirsiniz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

  Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı