SAS Hastane Seti Final Raporu
07 Ağustos 2017

SAS – Hastane Setinin Akreditasyonu için Hazırlanan Final Raporu ISQua’ya Gönderilmiştir.

 

Sağlıkta Akreditasyon Sisteminin akreditasyonu için hazırlanan programın ilk aşamasını SAS Hastane setinin akreditasyonu oluşturmaktadır.  Bu kapsamda, Sağlıkta Akreditasyon Standartları – Hastane Seti ile bu sete ilişkin Ön Rapor teknik inceleme amacı ile ISQua’ya gönderilmiş idi. Rapora ilişkin gelen öneriler doğrultusunda son şekli verilen Final Raporu 26.08.2013 tarihinde ISQua Değerlendirme Ekibinin incelemesi amacı ile ISQua’ya gönderilmiştir.

Çalışmalarımıza katkı sağlayan Kamu Kurumları, Özel Sağlık Kurumları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm diğer kurumsal paydaşlarımız ile sağlıkta kaliteye gönül veren tüm bireysel paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

SAS Hastane Seti kapsamı için tıklayınız.