overlay

İtakî II Düşme Riski Ölçeği

Sağlıkta Kalite Standartlarında “Hasta Güvenliği” uygulamalarının bir parçası olan hasta düşmelerinin önlenmesi konusunda, ülkemize özgü bir ölçek geliştirilmesine yönelik çalışmalar Başkanlık bünyesinde bir komisyon kurularak bu konuda gerekli literatür incelenmiş ve kurumlarımızda uygulanan farklı ölçekler gözden geçirilmiştir. Bu ön çalışmalardan sonra komisyon yoğun bir çalışma sonrası ülkemize özgü, anlaşılır, uygulanması kolay ve basit bir form tasarlayarak ünlü Türk bilim adamı Şemseddin-i İtakî adıyla “İtakî Düşme Riski Ölçeğini geliştirmiştir. Geliştirilen bu ölçek 2015 yılında SKS Hastane (Versiyon 5) Seti ile birlikte kullanıma sunulmuştur.

2015 yılından bu yana hastanelerde yetişkin hastalar için kullanılan “İtakî Düşme Riski Ölçeği sayesinde hem hastalarda hem de sağlık çalışanlarında bir farkındalık oluşturulmuştur. SKS Hastane (Sürüm 6) Setiçalışmaları kapsamında “İtakî Düşme Riski Ölçeği üzerinde revizyon çalışmaları yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu çalışmalar neticesinde ölçek yeniden çalışılarak “İtakî II Düşme Riski Ölçeği şeklinde güncellenmiştir. “İtakî II Düşme Riski Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ölçek taslak şeklinde kullanıma sunulmuştur.

Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilen revizyon çalışmaları sonucunda ölçekte düşme riski sembolü, içerik, puanlama ve kesme noktası değiştirilmiştir. Düşme riski sembolünün, hasta ve hasta yakınları tarafından daha anlaşılabilir olması amaçlanmış ve bu kapsamda yeniden çalışılarak sembolün hem ismi hemde görseli güncellenmiştir. (Bkz: Ek-2 Tanımlayıcı Figürler)

İçerikteki değişiklikler incelendiğinde, öncelikle ölçekte yer alan bütün maddeler kategorize edilmiş ve bu kategorilere daha önceden ölçekte yer almayan yaş faktörü eklenmiştir. Her bir risk faktörü, risk derecesi ve önemi dikkate alınarak puanlandırılmıştır. Yüksek risk olarak değerlendirilen ve kesme noktası olarak ifade edilen değer 10 puan ve üstü olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda revizyon çalışmaları tamamlanan “İtakî II Düşme Riski Ölçeği” için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar neticelendirildiğinde çalışma sonuçlarına ilişkin elde edilen bilgiler sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları ile paylaşılacaktır. Bu ölçek kapsamında 10 puan ve üstü alan hastalar düşme riski açısından yüksek riskli kabul edilerek bu hastalarda güncellenen Düşme Riski Yüksek Hasta” sembolü kullanılacaktır. (Bkz: Ek-2 Tanımlayıcı Figürler)

 1. İtakî II Düşme Riski Ölçeğinin Kullanımı:

  Aşağıda belirtilen durumlarda düşme riski değerlendirmesi yapılmalı ve her defasında yeni bir form kullanılmalıdır:

  • Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme)

  • Post-operatif dönemde

  • Bölüm değişikliğinde

   • Hasta düşmesi durumunda

  • Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde

 2. “İtakî II Düşme Riski Ölçeği” kullanan hastaneler;

• Ölçeğin kullanımı

• Risk faktörlerinin doğru değerlendirilmesi

• Hasta bakım ekipmanları

 • Riskli ilaçlar

• Alınması gereken önlemler

hakkında sağlık çalışanlarına eğitim vermelidir.

Hastanelerde, erişkin yaş grubundaki hastalarda düşme riskinin değerlendirilmesi amacıyla, İtakî II Düşme Riski Ölçeği kullanılabileceği gibi uluslararası kabul görmüş diğer ölçekler de kullanılabilir.


İtakî Düşme Riski Ölçeği için tıklayınız.