Harizmi II Düşme Riski Ölçeği
12 Mart 2021

Harizmi II Düşme Riski Ölçeği

 (0-18 yaş)

 

Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında, hasta güvenliği uygulamalarının bir parçası olan hasta düşmelerinin önlenmesi konusunda, ülkemize özgü bir ölçek geliştirilmesine yönelik Başkanlık bünyesinde oluşturulan komisyonca, çocuk hastalar için kullanılabilecek ayrı bir risk değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Komisyon, bu konuda literatür araştırmasıyla birlikte farklı ölçekleri gözden geçirmiş ve elde edilen bilgiler ışığında saha çalışması da yaparak çocuk hastalarda kullanılabilecek anlaşılır ve uygulanması kolay bir düşme riski ölçeği geliştirmiştir. Geliştirilen bu ölçeğe matematik ve astronomi alanında ünlü bir bilim adamı olan Harizmi’nin adı verileren “Harizmi Düşme Riski Ölçeği 2015 yılında SKS Hastane (Versiyon 5) Seti ile birlikte ile kullanıma sunulmuştur.

Çocuk hastalar düşme riski açısından yetişkin hastalara göre daha riskli kabul edildiğinden, hastaneler kendi uygulamalarında düşmelerin önlenmesi adına tüm çocuk hastaları riskli kabul edip gerekli her türlü önlemi almalıdırlar. Geliştirilen bu ölçek ile daha özellikli olan yüksek düşme riskine sahip grubun ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

 “Harizmi Düşme Riski Ölçeği, 2015 yılında çocuk hastalar için hastanelerde kullanılmaya başlanmış bu sayede ölçek ile ilgili hem hastalarda hem de sağlık çalışanlarında bir farkındalık oluşturulmuştur. SKS Hastane (Sürüm 6) Seti çalışmaları kapsamında “Harizmi Düşme Riski Ölçeği” üzerinde revizyon çalışmaları yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu çalışmalar neticesinde ölçek yeniden çalışılarak “Harizmi II Düşme Riski Ölçeği” şeklinde güncellenmiştir. “Harizmi II Düşme Riski Ölçeği nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ölçek taslak şeklinde kullanıma sunulmuştur.

Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları dikkate alınarak gerçekleştirilen revizyon çalışmaları sonucunda ölçekte düşme riski sembolü, içerik, puanlama ve kesme noktası değiştirilmiştir. Düşme riski sembolünün, hasta ve hasta yakınları tarafından daha anlaşılabilir olması amaçlanmış ve bu kapsamda yeniden çalışılarak sembolün hem ismi hem de görseli güncellenmiştir. (Bkz: Ek-2 Tanımlayıcı Figürler)

İçerikteki değişiklikler incelendiğinde öncelikle ölçekte yer alan bütün maddeler kategorize edilmiş ve bu kategorilere daha önceden ölçekte yer almayan yaş faktörü eklenmiştir. Her bir risk faktörü, risk derecesi ve önemi dikkate alınarak puanlandırılmıştır. Yüksek risk olarak değerlendirilen ve kesme noktası olarak ifade edilen değer 10 puan ve üstü olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda revizyon çalışmaları tamamlanan “Harizmi II Düşme Riski Ölçeği” için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu çalışmalar neticelendirildiğinde çalışma sonuçlarına ilişkin elde edilen bilgiler sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları ile paylaşılacaktır.

Bu ölçek kapsamında 10 puan ve üstü alan hastalar düşme riski açısında yüksek riskli kabul edilerek bu hastalarda güncellenen “Düşme Riski Yüksek Hasta” sembolü kullanılacaktır. (Bkz: Ek-2 Tanımlayıcı Figürler)

Yoğun bakım bölümlerinde yatmakta olan tüm çocuk hastalar yüksek riskli kabul edilmelidir. Bu hastalar için düşme riski yüksek hasta sembolü kullanılmasına gerek yoktur.

Harizmi II Düşme Riski Ölçeği’nin kullanımında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;

 1. Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski değerlendirmesi yapılmalıdır;

  • Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme)

  • Post-operatif dönemde

  • Bölüm değişikliğinde

  • Hasta düşmesi durumunda

  • Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde

 2. Harizmi II Düşme Riski Ölçeği kullanan hastaneler sağlık çalışanlarına;

• Ölçeğin kullanımı

 • Risk faktörlerinin değerlendirilmesi

• Hasta bakım ekipmanları

• Riskli ilaçlar

• Alınması gereken önlemler hakkında eğitim vermelidir.

Hastanelerde, çocuk yaş grubundaki hastalarda düşme riskinin değerlendirilmesi amacıyla, Harizmi II Düşme Riski Ölçeği kullanılabileceği gibi uluslararası kabul görmüş diğer ölçekler de kullanılabilir.


Harizmi Düşme Riski Ölçeği için tıklayınız.