Sağlıkta Akreditasyon Birimi Görev Alanı
16 Haziran 2020

●Sağlıkta Ulusal Akreditasyon Sisteminin kurulması ve yürütülmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde izlenecek stratejilerin belirlenmesi

●Sağlıkta Akreditasyon alanında ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi

●Sağlıkta Kalite Standartlarının uluslararası akreditasyonunun gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak; 

o   Gerekli alt yapının sağlanması için uluslararası sürdürülebilir bağlantıların ve iş ortaklıklarının kurulması

o   Ulusal Akreditasyon Sistemine ilişkin Başkanlık çatısı altında oluşturulacak çalışma gruplarını belirlenmesi ve sürecin koordine edilmesi

o   Ulusal Akreditasyon Sistemine ilişkin projelerin yürütülmesi 

●Birimin görev alanına giren resmi yazışmaların takip edilmesi

●Ulusal Akreditasyon Sisteminin tanıtılmasına yönelik gerekli faaliyetlerin yürütülmesi

●İdarece verilen diğer görevlerin yürütülmesi